Gill & Macmillan

Realta Litriu E Sixth Class Gill

Item Lookup Code: 9780717169696

€9.95

add to cart


Realta Litriu E Sixth Class Gill.
Realtai Litriu is a fun comprehensive programme in the new Gill Skills series that effectively caters for teaching and learning Irish Spelling..
Ta Realta Litriu E dathannach, taitneamhach agus lan le gneithe speisiula:
Obair eagraithe ar bhonn seachtainiuil -leagtar amach le ‘Liosta focal’ an litriu a bheidh le cludach sa tseachtain
Tugtar le ‘Foghlaim’/‘Bi ag cleachtadh!’ cleachtadh laethuil athbhreithnithe ar fhocail airithe thar De Luain, De Mairt agus De Ceadaoin
Deantar taifead ar thriail an Aoine i rannan ag deireadh an leabhair
Rannain rialta athbhreithnithe
Cuidionn cairteacha dul chun cinn (athbhreithniú an Deardaoin/ trialacha an Aoine) le monatoireacht a dheanamh ar inniulacht.
Naisc Bhaile/Scoile
Leis na hacmhainni fuaime ar line ata ar fail tri gillexplore.ie beidh tuismitheoiri in ann a bheith pairteach agus gniomhach i gcursai oideachais an pháiste agus cabhraítear le foghlaim leanunach a dheanamh taobh amuigh den seomra ranga.


Customer Reviews

This product has not yet been reviewed.

Write a Review

Please login or register to write a review for this product.