Please note: If selecting click and collect, you will receive an email when your order is ready for collection. Thank you for your support.

Folens

Mo Dhialann Follaine B 1st & 2nd Class Folens

Item Lookup Code: 9781789276824

€4.95

add to cart


Is cur chuige scoile uile atá bunaithe ar fhianaise í Mo Dhialann Folláine, agus is é curaclam an Oideachais Shóisialta, Phearsanta agus Sláinte atá mar bhonn fúithi.

San áireamh le Mo Dhialann Folláine:
• Leabhar an Dalta, ina bhfuil:
o Leathanaigh dhialainne chun aireachas a fhorbairt agus chun cabhrú le leanaí aird a thabhairt ar a smaointe agus ar a mothúchán.
o 10 modúl foghlama a chlúdaíonn gach gné den fholláine – ceann do gach mí ó Mheán Fómhair go mí Iúil.
• Treoir ar líne do mhúinteoirí ina bhfuil mapáil curaclaim, nótaí do thuismitheoirí agus pleananna mionsonraithe do na ceachtanna, chomh maith le cuir i láthair PowerPoint chun tacú le teagasc gach modúil foghlama.
• Físeáin chun tacú le forbairt an aireachais, lena n-áirítear análú le bolg, scanadh coirp agus scaipeadh smaointe.


Customer Reviews

This product has not yet been reviewed.

Write a Review

Please login or register to write a review for this product.