Please note: If selecting click and collect, you will receive an email when your order is ready for collection. Thank you for your support.

An Gum

Mata Go Deo 1 First Class

Item Lookup Code: 9781857918076

€7.50

add to cart


Sraith chun togail ar an bhfoghlaim matamaitice a dheantar sa seomra ranga agus hun na daltaí a dheanamh nios muinini. Bionn tuiscint, cruinneas agus luas riachtanach don dul chun cinn sa mhatamaitic. Feadfaidh tu dul chun cinn an dalta aonair a mheas de reir mar a ghabhann sibh trid an leabhar: tugann na measunuithe deis dul chun cinn and dalta a bhreathnu, agus na laidreachtai no na laigi a notail. Ach togail ar na laidreachtai agus breis oibre a dheanamh ar na laigi, gheobhaidh and dalta scil in abhar a bheidh in usáid ar feadh a shaoil.


Customer Reviews

This product has not yet been reviewed.

Write a Review

Please login or register to write a review for this product.