PLEASE NOTE: Due to Peak Season and high volumes of orders, orders can take up to 7-10 days. We apologise for any inconvenience caused. Thank you for your patience, understanding and support.

Folens

Gaeilge Abú First Year Irish Folens

Item Lookup Code: 9781789279368

€25.95

add to cart


Na trí shnáithe, na torthaí foghlama agus na príomhscileanna á gclúdach go soiléir
Gheofar i Leabhar an Mhúinteora tacaíocht phleanála don Chéad Bhliain, aonaid oibre san áireamh
Téacsanna
molta don Chéad Bhliain á gclúdach
Gníomhaíochtaí a spreagfaidh na daltaí chun Gaeilge a labhairt agus a chleachtadh
Ceisteanna difreáilte le gur féidir leat dúshlán a chur faoi na daltaí
Raon leathan gníomhaíochtaí digiteacha trína gcothaítear plé ranga agus cleachtadh aonair as Gaeilge
Is breá lenár bhfoireann údar an Ghaeilge a chur chun cinn; tá taithí leathan acu mar mhúinteoirí, teagascóirí cúrsa agus údair.


Customer Reviews

This product has not yet been reviewed.

Write a Review

Please login or register to write a review for this product.