PLEASE NOTE: We are currently open in-store for essential school supplies. Our website is operating as normal but due to Covid restrictions, there may be delays with some orders. We apologise for any inconvenience caused. Thank you for your patience, understanding and support.

CJ Fallon

Ceim ar Cheim B Naionain Shinsearacha Senior Infants CJ Fallon

Item Lookup Code: 9780714421599

€14.00

Availability:  This is a preorder item

Pre-order


Ceim ar Cheim B Naionain Shinsearacha Senior Infants CJ Fallon.
Is clar nua idirghniomhach Gaeilge e Ceim ar Cheim ata ag teacht go hiomlan leis an gcuraclam nua Curaclam Teanga na Bunscoile
Is i bunaidhm Ceim ar Cheim na cumas labhartha leitheoireachta agus scribhneoireachta paisti a fhorbairt go corasach. Chuige sin ta triocha aonad teagaisc don chlar ban idirghniomhach curtha ar fail do gach rang o na Naionain Shoisearacha go Rang a Do.
Ta abhar teagaisc le haghaidh seachtain amhain i ngach aonad.
Ta teamai an churaclaim (Me Fein, Bia ,Sa Bhaile ,An Teilifis, An Scoil, Eadai, Caitheamh Aimsire, an Aimsir,Siopadoireacht agus Ocaidi Speisialta) fite fuaite go sciliuil trid na haonaid agus ta abhar na gceachtanna comhaimseartha agus bunaithe ar eispeiris an phaiste.
Is e seo An Leabhar gniomhaiochta do na Naionain Shinsearacha.


Customer Reviews

This product has not yet been reviewed.

Write a Review

Please login or register to write a review for this product.